Folkehelsesamling

18/01 2022 09:00 - 19/01 16:00
Scandic Hotel Seilet, Molde
Skriv ut

Den 18.-19. januar 2022 arrangerer fylkeskommunen ei Folkehelsesamling på Scandic Hotel Seilet, Molde.

Aktuelle tema er;

Folkehelseundersøkinga 2021

Program for folkehelsearbeid i kommunane (Folkehelseprogrammet)

Barn og unge si deltaking i friluftsliv

Døme frå arbeidet ute i kommunane

 

Vi kjem tilbake med meir informasjon om arrangementet. 

Kontakt