Kurs: Innovative innkjøp - utforming av konkurransegrunnlag (skriveverkstad)

19/10 2021 10:00 - 14:00
Molde
Skriv ut

Denne modulen passar for: mellomleiarar og medarbeidarar som bidrar  i innkjøpsprossen    

Innhald

Konkurransegrunnlaget skal gi leverandørane god innsikt i formål med innkjøpet, krav som blir stilt for konkurransen, og korleis konkurransen skal gjennomførast.

  • Vurdering og drøfting av ulike konkurranseformer og  -prosedyrar; Kva passar til det vi etterspør? 
  • Øving i å skrive kravspesifikasjonar og tildelingskriterium basert på behovet, det vi etterspør og det tilbydarane skal konkurrere på.  

Program: 

- Kort repetisjon av fasane i eit innkjøp
- Kva er eit godt konkurransegrunnlag og korleis er det urforma v/ advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO (20 min. digitalt)
- Introduksjon av caset vi skal bruke under workshopen
- Marknadsdialog: nytteverdi og konsekvensar for konkurransegrunnlaget
- Viktige føresetnadar for val av konkurranseprosedyre - praksis i organisasjonen
- Arbeidsøktmed case: kvalifikasjonskriterium, tildelings- og konkurransekriterium, løysing/tilbod og evaluering

Det blir lagt inn lunsjpause

Kurshaldar: Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) v/ Hilde Sætertrø
Arrangør: Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt