Sea to Market - Algemania

27/10 2021 09:00 - 28/10 16:00
Online
Skriv ut

Sea to Market er ein ny konferanseserie om kommersialiseringsprosessen i marin næring. I 2021 er temaet makroalgenæringa.

-Anvendt forsking som verktøy for industriell vekst
-Ulike marknadsmoglegheiter
-Marint og maritimt tverrfagleg samarbeid

Det vil bli innlegg frå nasjonale og internasjonale foredragshaldarar, gruppesesjonar og diskusjonspanel om kommersialiseringsprosessen, verdikjeder og oppskalering av verksemd.

Gruppesamlingane vil involvere forskings- og industripartnarar og gründerar for å diskutere tema som effektivisering av produksjonen, optimalisering og bearbeiding av makroalgar, produkt- og marknadsutvikling, finansiering, regelverk og akvakulturlisens. 

På grunn av Covid-19 blir årets konferanse digital. NB - arrangementet foregår på engelsk. Pris: gratis.

Arrangør: Vindel AS, Norges Vel, Møreforsking AS, KNN - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Campus Kristiansund og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Gå til konferansesida Sea to market

Information in English:

Sea to Market is a new conference series that will focus on the commercialization process for marine industries. In 2021 the chosen subject is the seaweed industry – Algemania.

Sea to Market - Algemania will focus on applied research as a tool for industrial growth, marked opportunities and facilitate marine interdisciplinary cooperation.

Algemania will include national and international expert speakers, group sessions and discussion panels highlighting the process of commercialization, value chains and upscaling a seaweed business. The group sessions will involve relevant topics such as; Efficacy of productions , Optimization in processing of seaweed , Market and Product development , Financing of business growth, Regulations and aquaculture licenses.

Due to covid, this year’s conference will be digital.

Conference site: Sea to market

Kontakt