Fylkesting 18.-19. oktober

18/10 2021 13:00 - 19/10 15:00
Hotel Union, Geiranger
Skriv ut

Program

Måndag 18. oktober:
kl 0900 - Økonomiplanseminar og orientering om fylkesstatistikken
kl 1200 - Lunsj
kl 1300 - Opning - Presentasjon av årsrapportar v/ elev- og lærlingombod Tove
Regine Stranden og mobbeombod Kristin Øksenvåg
kl 1330 - Gruppemøter
kl 1600 - «Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte» v/Hans-Eirik Pettersen
prosjektleder og politikontakt, Ålesund kommune - Møre og Romsdal politidistrikt
kl 1630 - Behandling av saker
kl 1800 - Fylkesutvalsmøte

Tysdag 19. oktober:
kl 0800 - Gruppemøte
kl 0900 - Plenumsmøte med behandling av saker
kl 1000 - Ungdommens spørjetime
kl 1100 - 15 min. pause
kl 1115 - Behandling av saker
kl 1200 - Lunsj
kl 1300 - Behandling av saker
kl 1530 - Pause
kl 1545 - Behandling av saker – svar på ev. interpellasjonar og spørsmål

Vi har tekniske problem med politisk møtekalender, men du vil finne alle sakene og møtepapira her:

https://mrfylke.no/nyheiter/sakene-til-fylkestinget-og-fylkesutvalet