Kontrollutvalet 29. oktober

29/10 2021 10:00 - 14:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 111
Skriv ut

Orientering

  • I sak KO-49/21 vil Senior manager Tom Erik Vennesland frå Governance, Risk and Compliance (GRC) i KPMG, presentere observasjonar og funn frå undersøkinga av «Opplæringskontor» (inntil 30 min)
  • I sak KO-50/21 vil kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken og rekneskapssjef Grete Rødal orientere om fylkesadministrasjonen sine tiltak knytt til rapporten frå undersøkinga av «Transaksjonar med nærståande i skolesektoren» (inntil 10 min)
  • I sak KO-51/21 vil rekneskapssjef Grete Rødal orientere om fylkesadministrasjonen sine tiltak knytt til revisor sine merknadar/anbefalingar får rekneskapsrevisjonen for 2020 (inntil 10 min)
  • I sak KO-52/21 vil Førstelektor Brynjar Gilberg frå Nord Universitet – Handelshøgskolen NORD (HHN) orientere om status i arbeidet med  «Evaluering av revisjonsordninga og revisor)» (inntil 30 min)
  • I sak KO-53/21 vil Senior manager Tom Erik Vennesland og Manager John Hornslien frå Governance, Risk and Compliance (GRC) i KPMG, presentere angrepsvinkel i prosjektet «Informasjonssikkerheit og etterleving av personvernreglementet» (samla inntil 30 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 20 min)

Tidsplan

10:00 - 10:55  Kommunikasjonssjef Inger Johanne Moene orienterer om fylkeskommunen sin
                        kommunikasjonsstrategi

                        Næringssjef Hilde Aspås orienterer om organiseringa av og oppgåvene på
                        næringsområdet i kompetanse- og næringsavdelinga samt orienterer nærare
                        om fylkeskommunen sin programsatsing «Skaparkraft» 

10:55 - 11:30   Saksbehandling etter sakslista

11:30 - 12:00   Lunsj

12:00 -             Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:30

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet