Kontrollutvalet 29. september

29/09 2021 10:00 - 14:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO 40/21 vil Senior manager Tom Erik Vennesland frå Governance, Risk and Compliance (GRC) i KPMG, presentere observasjonar og funn frå undersøkinga av «Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll» (inntil 45 min)
  • I sak KO 41/21 vil Partner Birte Bjørkelo og Director Line Johansen frå Risk Advisory i Deloitte as, presentere observasjonar og funn frå undersøkinga av «Fagskolane i Møre og Romsdal» (inntil 45 min)
  • I sakene KO 43/21, KO 44/21 og KO 45/21 vil oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Marianne Hopmark frå MRR, orientere om problemstillingar og angrepsmåte i dei aktuelle kontrollprosjekta (inntil 30 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 15 min)

Tidsplan

10:00 - 11:30   Saksbehandling etter sakslista
11:30 - 12:00   Lunsj
12:00 -             Saksbehandling etter sakslista

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet