Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober

26/10 2021 10:30 - 15:30
Helsehuset Stella Maris, Brugata 6, Vestnes
Skriv ut

Orienteringar:

  • Klima- og naturkrise - skal havet redde oss? v/Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo
    Innlegget blir strøyma frå den nasjonale plankonferansen: Kampen om sjøareala, i regi av Fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (kl 10:50-11:20) - korrigert tidspunkt: kl 10:30
  • Orientering om status i samanslåingsprosessen av kompetanse- og næringsavdelinga v/Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør (20 min, pluss spørsmål)
  • Folkebiblioteket som lokal kultur- og inkluderingsarena, ved biblioteksjef Vigdis Ødegård, Vestnes kommune (20 min, pluss spørsmål)

Lunsjpause kl 12:00 - 12:30

Omvising kl 12:30 - 13:00: Tettstadsutvikling Vestnes – omvising med orientering v/rådgivar Ingvild Gjerdset, Møre og Romsdal fylkeskommune og representant frå Vestnes kommune.

Behandling av saker på sakskartet frå kl 13:15

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet

(Vår ordinære politiske møtekalender er for tida ute av drift)