Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 4. oktober

4/10 2021 10:30 - 15:45
Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Orientering:
K651 Spjelkavik Arena – status alternativsvurdering v/Bjørn Erik Hjellset, prosjektsjef

Saker til behandling:
UBV 30/21    Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2021
UBV 31/21    Orientering om status Nordøyvegen oktober 2021
UBV 32/21    Budsjettkorreksjon 2021 - omdisponering innanfor ramme 96
UBV 33/21    K752 Hustadvika vgs - marine fag, revidert styringsplan og prosjektstatus september 2021
UBV 34/21    K1802 Ørsta KKS - revidert styringsplan
UBV 35/21    K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus september 2021       
UBV 36/21    K2003 Talevarsling - prosjektstatus september 2021
RS 6/21         Budsjettoppfølging til og med august 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet