Yrkesopplæringsnemnda 3. november

3/11 2021 10:30 - 15:00
Fylkeshuset, Molde - rom 102
Skriv ut

Saker til behandling:

YN-8/21      Møteplan for yrkesopplæringsnemnda 2022
YN-9/21      Auka lærlingmedverknad i Møre og Romsdal
YN-10/21    Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring 2022-2025 (saka vil bli ettersendt)
RS-9/21       Skolevalg 2021
RS-10/21    Rundskriv om læremiddel 2021/22
RS-11/21    Status på formidling til læreplass hausten 2021
RS-12/21    Hovedinntak 2021-2022
RS-13/21    2.gongs inntak til skoleåret 2021-2022
RS-14/21    Budsjettoppfølging til og med august 2021

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet

(Vår ordinære politiske møtekalender er for tida ute av drift)