Invitasjon til regionalt møte for Nordmøre

7/10 2021 09:00 - 15:00
NAV-kontoret, Astrupsgate. 3, Kristiansund
Skriv ut

Til leiarar av flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV-kontor på Nordmøre

NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til regionalt møte med tema Samhandling om kvalifisering av flyktningar

Leiarar av flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV-kontor. Spesielt viktig med leiarforankra deltaking på tema om samarbeidsavtaler og for å avklare eventuelt behov for samhandling om tilrettelagte kvalifiseringsløp lokalt. Øvrige tilsette der samhandling om kvalifisering av flyktningar / innvandrar frå land utanfor EØS er aktuelt.

Program

09.00-10.30 Samarbeidsavtale mellom kommune og NAV-kontoret om introduksjonsprogram

Innleiing ved Sissel Tegelsrud Kolstad, Møre og Romsdal fylkeskommune og
Kirsti Korsbrekke Ringdal, NAV Møre og Romsdal.

Presentasjon av ny mal for samarbeid.
Diskusjon og erfaringsdeling mellom kommunane og NAV-kontor.

Gruppearbeid

NAV-kontor og kommune arbeider i grupper.
Utarbeide forslag til lokale avtalar.

10.30-11.30 Plan for kvalifisering av  innvandrarar 

Innleiing ved Sissel Tegelsrud Kolstad, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Korleis nytte planen i arbeidet med kvalifisering av innvandrar. Innspel til planen.

11.30-12.00 Lunsj , det vil bli servert enkel lunsj .

12.00 -15.00   Tilrettelagte  vidaregåande  opplæringsløp for  vaksne 

Innleiing ved Sissel Tegelsrud Kolstad, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kirsti Korsbrekke Ringdal, NAV Møre og Romsdal.
Introduksjonsprogrammet og samarbeid om kvalifiseringsløp ved Lars Erling Bjåstad Hovlid frå Ulstein kommune og Silje Grimstad Tvedt frå NAV HUS.

Regional arbeidsmarknad og behov for fagkompetanse ved NAV Møre og Romsdal

Tilrettelagte vidaregåande opplæringsløp for vaksne. Vaksenrett, innsøking, organisering m.m. ved Inger Lise Trønningsdal, Møre og Romsdal fylkeskommunen

Tilrettelagte vidaregåande opplæringsløp for vaksne og samarbeid med NAV. Aktuelle tiltak, livsopphald mm ved NAV Møre og Romsdal

 Gruppearbeid

NAV-kontor og kommune arbeider i grupper.

Samarbeid  om moglege utdanningsløp tilknyttede introduksjonsprogram og kvalifiseringsløp.

  • Kva er arbeidsbehovet i kommunen?
  • Har de deltakara?
  • Kva er aktuelle kvalifiseringsløp?
  • Korleis samarbeide videre?

Forarbeid til møtet

Alle må arbeide med spørsmåla til gruppearbeidet før vi møter.

Påmelding til møte
Påmeldingsfrist er 30. september.

 Velkomen!

Kontakt