Kurs for deg som ikkje har fått læreplass hausten 2021

24/08 2021 09:00 - 26/08 13:00
Molde, Ålesund, Kristiansund, Ørsta
Skriv ut

Det vert arrangert kurs for søkarar som ikkje har fått læreplass ved fire ulike plassar i fylket.

Kurset inklusiv lunsj er gratis og vert arrangert den 24. – 26. august Molde, Ålesund og Kristiansund.

Kurs i Ørsta vert arrangert 14.-16.septmber.

Kursa vert arrangert her:

 

Thon Hotel Kristiansund (Innlandet)

 Kontaktperson Roy Arild Tvedt – roy.arild.tvedt@mrfylke.no

Ålesund  Scandic Parken,

Kontaktperson Anne Grytdal – anne.grytdal@mrfylke.no

Molde Scandic Hotel Alexandra

 Kontaktperson Per- Ivar Aak – per-ivar.aak@mrfylke.no

Ørsta Hotel Ivar Aasen,

Kontaktperson Beate Mork – beate.mork@mrfylke.no

Ta med CV og eigen pc.

Program 24. august
09.00 Registrering og praktisk info
09.30 Presentasjon av dei ulike aktørane si rolle
10.00 OT
10.15 NAV
10.30 PPT
10.45 Pause
11.00 Forum for yrkesfag
11.15 Lokalt næringsliv
12.00 Lunsj
13.00 Kartleggingssamtale med den enkelte kursdeltaker:
14.45 -15.00 Oppsummering av dagen Hva skjer i morgen?
Program 25. august
09.00 Nå-situasjonen, realitetsorientering marked og mulige læreplasser i regionen: Informasjon fra NAV lærebedrifter/opplæringskontor
10.45 Pause
11.00 Hvordan finne lærebedrift?
12.00 Lunsj
13.00 Søknad, CV og intervjutrening
14.45-15.00 Oppsummering av dagen Hva skjer i morgen?
Program 26. august
09.00 Speed dating og/ eller individuell oppfølging
11.45 Avslutning
12.00 Lunsj
Påmeldingsskjema
98 påmeldinger

Kontakt