Fylkesutvalet har møte 20. og 21. september

Utvalet skal mellom anna behandle økonomirapportering per 2. tertial 2021

Skriv ut

Møte 20. september

Tid: 10.30-13:00
Stad: Scandic Alexandra, Molde

Publikum kan følge møtet på mrfylke.no/streaming

Saker til behandling:

U-114/21             Program for fylkestinget i Geiranger 18.-19. oktober 2021                           

U-115/21             Innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

U-116/21             The North West - driftstilskot 2021

U-117/21             Vegforum Rv15 - fylkeskommunal deltaking      

U-131/21             Fast beredskapsløysing på strekninga Geiranger-Hellesylt                           

U-132/21             Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub – utsett sak frå fylkesutvalet sitt møte 30. august 2021 -

Du finn saksframlegg og meir informasjon i møtekalenderen 

 

Møte 21. september:

Tid: 09.15-16:00
Stad: Scandic Alexandra, Molde

Publikum kan følge møtet på mrfylke.no/streaming

Saker til behandling:

U-118/21             Økonomirapportering per 2. tertial 2021              

U-119/21             Endring av budsjettet for 2021                                                 

U-120/21             Møre og Romsdal 2025 - orientering                                     

U-121/21             Næringsstrategi for Vestlandet                                

U-122/21             Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - forslag til vidare arbeid       

U-123/21             Oppdragsstyring Siva    

U-124/21             Intensjonsavtale mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vedkomande prosjekt Utvikling Reknes Kompetansehub (saka blir ettersendt)                                              

U-125/21             Årsrapport frå elev- og lærlingombodet og mobbeombodet i Møre og Romsdal 2020-2021

U-126/21             Evaluering av tiltakspakke for kulturlivet 2020   

U-127/21             Eigarskap i Vestnorsk Filmsenter - Styrking av filmfeltet i Møre og Romsdal        

U-128/21             Sande fastlandssamband - søknad om støtte/kapitalinnskott     

U-129/21             Konkurranseutsetting av transporttenester Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla             

U-130/21             Overtaking av dei statlege fiskerihamnene i Møre og Romsdal   

 

Du finn saksframlegg og meir informasjon i møtekalenderen.

Kontakt