Politisk møtekalender er nede

Vi har eit teknisk problem med modulen vår for politiske møte. 

Skriv ut

Dette fører til at oversikta over møta våre og saksframlegga ikkje er tilgjengeleg akkurat no.

Vi jobbar med å løyse problemet så snart som råd.