Politiske møte veke 40

Kommande veke er det møte i to av hovudutvala. 

Skriv ut

Samferdselsutvalet 4. oktober

  • Tid: måndag 04. oktober kl. 13
  • Stad: Digitalt møte

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.

Møtet startar med ei orientering om ruteendringsprosessen ved Svein Ivar Aarskog, samferdselsavdelinga.

Utvalet skal behandle framtidig fylkeskommunalt båtrutetilbod nord for Ålesund og tilhøvet til den bompengefinansierte Nordøyvegen, i tillegg til Nordøyvegen - vidare utgreiingar av bompengenivå.

Kontaktpersonar: 

  • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
  • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085

 

Utdannings- og kompetanseutvalet 7. oktober

  • Tid: torsdag 07. oktober kl. 10.30
  • Stad: Fagerlia-Ålesund vgs, Fagerlia sine lokale

Saka utvalet skal behandle vil bli lagt ut på møteplan 2021.

Det vil i starten av møtet bli omvising i lokala.

Kontaktpersonar: 

  • Per Ivar Lied (Sp), leiar utdanningsutvalet, mob. 482 82 962 
  • Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291 

Kontakt