Program og sakene til Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober.

Her finn du program for møtet og sakene utvalet skal ta opp.

Skriv ut

Tid: 10.30 

Stad: Helsehuset Stella Maris, Brugata 6, Vestnes

kl. 10:30 orienteringar

  • Klima- og naturkrise - skal havet redde oss? v/Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo
  • Orientering om status i samanslåingsprosessen av kompetanse- og næringsavdelinga v/Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør
  • Folkebiblioteket som lokal kultur- og inkluderingsarena, ved biblioteksjef Vigdis Ødegård, Vestnes kommune

kl. 12:00-1230 - lunsj

kl. 12:30-13:00 - omsyning

Tettstadsutvikling Vestnes – omvising med orientering v/rådgivar Ingvild Gjerdset, Møre og Romsdal fylkeskommune og representant frå Vestnes kommune.

kl 13:15 - behandling av saker på sakskartet 

Vi har tekniske problem med politisk møtekalender, men du vil finne alle sakene og møtepapira her.

RS 53 - 21 Brev til Kunnskapsdepartementet vedrørande fordeling av midlar til Regionalt forskingsfond

Kontakt