Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
08.10.21 Tilkallingsvikar fagarbeidar/elevassistent Timelønnet Ørsta vidaregåande skule
04.10.21 Driftsteknikar ved Haram videregåande skule Fast Bygg- og eigedomstenester
04.10.21 Driftsteknikar ved Kristiansund videregående skole Fast Bygg- og eigedomstenester
03.10.21 Tilkallingsvikar avd. HS og TP Midlertidig arbeid Borgund vidaregåande skole
11.10.21 Prosjektleiar - strategi for ladepunkt og energistasjonar Midlertidig Kompetanse- og næringsavdelinga
30.09.21 Rådgivar vassforvalting Sunnmøre Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
31.10.21 Tilkallingsvikar Vikar Molde videregående skole