Nyttårskonferansen

Til Nyttårskonferansen inviterer vi ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS, NAV og Ungdomspanelet.  

Nyttårskonferansen 2022 blir arrangert 11-12. januar på Seilet i Molde.

Dei som ønsker å legge eit møte eller presentasjon til konferansen for å nå dette publikumet – ta kontakt, vi koordinerer møterom og tidspunkt.

Foto av mennesker som står foran ei scene med teksten Nyttårskonferansen

Kontakt